Kategorie

Informacja

Polityka prywatności i polityka Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI i COOKIES

1. Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.urodaielegancja.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa mechanizm używania plików cookies.

2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Katarzyna Banaś prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Banaś Uroda i Elegancja ul. Chopina 9, 63 600 Kępno, powiat kępiński, woj. wielkopolskie, NIP: 6191857096, REGON: 300283247; e-mail: sklep@urodaielegancja.pl, zwana dalej Uroda i Elegancja. 

3. Uroda i Elegancja dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy. 

§ 1 Jak zbieramy dane dotyczące osób fizycznych ? 

1. Uroda i Elegancja zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami. 

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:


a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym;
b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym;
d) korzystania z formularza kontaktowego. 

3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje: 

a)  adres e-mail; 

b)  imię i nazwisko. 

4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4. 

5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane: 

a)  adres e-mail; 

b)  dane adresowe: 

a. ulica wraz z numerem domu/mieszkania; 

b. kod pocztowy i miejscowość; 

c. województwo; 

d. kraj (państwo). 

c) imię i nazwisko;

d) numer telefonu. 

6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o: 

a)  firmę Przedsiębiorcy; 

b)  numer NIP. 

7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail. 

8. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego w Sklepie, Klient podaje: 

a)  adres e-mail; 

b)  imię i nazwisko; 

c)  numer zamówienia. 

9. Podczas korzystania ze Stron Internetowych Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. 

10. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. 

§ 2 w jaki sposób wykorzystujemy zebrane dane? 

1. W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów. 

3. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym. 

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP 

1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Uroda i Elegancja na komputerze osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Uroda i Elegancja produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. 

2. Uroda i Elegancja wykorzystuje dwa typy plików cookies: 

a)  Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub 
wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów. 

b)  Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów. 

3. Uroda i Elegancja wykorzystuje cookies własne w celu: 

a)  uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła; 

b)  analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. 

4. Uroda i Elegancja wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu: 

a)  prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Doubleclick.net (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA); 

b)  zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA); 

c)  prezentowania na stronach informacyjnych Sklepu, mapy wskazującej lokalizację biura Uroda i Elegancja, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA); 

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. 

6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies: 

a)  przeglądarka Internet Explorer; 

b)  przeglądarka Mozilla Firefox; 

c)  przeglądarka Chrome; 

d)  przeglądarka Safari; 

e)  przeglądarka Opera. 

7. Uroda i Elegancja może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Uroda i Elegancja przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego. 

8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Uroda i Elegancja nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. 

§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia 

1. Dane osobowe zbierane przez Uroda i Elegancja za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922). 

2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego mają jedynie uprawnieni pracownicy Uroda i Elegancja. 

3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „W jaki sposób wykorzystujemy zebrane dane”?”. 

4. Uroda i Elegancja zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie Internetowym. 

5. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Uroda i Elegancja może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Internetowym regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Uroda i Elegancja roszczeń od danego Klienta. 

6. W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego Klient ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej. 

7. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Uroda i Elegancja nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła. 

8. Uroda i Elegancja nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta. 

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności 

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Uroda i Elegancja poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni. 

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep@urodaielegancja.pl, bądź pod numerem telefonu dostępnym na stronie internetowej sklepu Uroda i Elegancja.